The latest news about Zuidplas.

« Back

Maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen

Kwekerij-de-Zuidplas_Duurzaam_Blog_1.jpg09 Aug

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat organisaties verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling en klimaatverandering. Kwekerij de Zuidplas is vanaf de start gefocust op het optimaliseren en verbeteren van de processen, gestuurd door regelgevingen en normeringen. Sociaal ondernemen heeft invloed op de omgeving, mensen, werkwijze en het milieu. De Zuidplas ontwikkelt zich continu en speelt in op nieuwe ontwikkelingen.

Gezamenlijk ideeën aanbrengen en gezamenlijk profiteren, zonder schadelijke impact op het milieu. Het nieuwe collectief zorgt voor bewustwording rondom duurzaamheid en social responsibility.

Aandacht voor de omgeving

De manier van ondernemen binnen de Zuidplas is al veertig jaar in ontwikkeling en wordt steeds milieubewuster en duurzaam. CO2 ontvangen vanuit restafval, het toepassen van biologische bestrijders en het hergebruik van water. Duurzaam kweken betekent niet alleen milieuvriendelijk kweken, maar ook ondernemen met aandacht voor de maatschappij en medewerkers.

Vragen over duurzaam ondernemen?

Duurzaam eindproduct

Kwaliteit, service en duurzaamheid zijn onmisbare onderdelen in het algehele productieproces binnen de keten. Deze peilers komen ook terug in het collectief en de samenwerking met andere kwekers. Zodoende is zowel de inkoop, productie en verkoop duurzaam ingericht. Het eindproduct heeft een hoge kwaliteit en voldoet aan de eisen en normering binnen de branche.

Ondernemers binnen de branche

De maatschappij verandert voortdurend en er wordt steeds iets anders en meer verwacht van bedrijven. Niet alleen in de werkwijze maar ook op het gebied van productie en werkomgeving. Binnen het collectief worden nieuwe ideeën besproken, getoetst en uitgevoerd om elkaar als kweker en ondernemer te inspireren en samenwerkingsverbanden aan te trekken en te optimaliseren.

Vragen over duurzaam ondernemen?

« Back

Scroll to top