The latest news about Zuidplas.

« Back

Invloed van regelgeving op ondernemingsactiviteiten

Kwekerij-de-Zuidplas_Duurzaam_Blog_2.jpg06 Sep

Kwekers hebben te maken met zeer strenge Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Op de naleving van deze regelgeving vinden jaarlijkse controles plaats. Door nieuwe technologieën en ontwikkelingen verduurzaamt de sector in hoog tempo. De Zuidplas onderstreept de invloed en het effect van een betere leefomgeving binnen en buiten de kas. Ook de klant kiest steeds bewuster voor een eerlijk product dat geteeld is met respect voor mens en milieu.

Kwekerij de Zuidplas neemt duurzame maatregelen om ervoor te zorgen dat er het hele jaar door gerbera’s van hoge kwaliteit gekweekt kunnen worden.

Doelstellingen Kwekerij de Zuidplas

Enkele regels die de Zuidplas naleeft is het minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur, het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de veiligheid van de medewerkers. Ook binnen het collectief.

Vragen over duurzaam ondernemen?

Veranderlijk businessmodel

Een duurzame manier van kweken levert onderaan de streep meer op voor alle betrokkenen: van medewerkers tot leveranciers en consumenten. Het betekent ook toekomstproof ondernemen en een aan verandering onderhevig businessmodel. Zodoende is ook het collectief gestart onder kwekers uit het Westland met Kwekerij de Zuidplas als deelnemer.

Maatregelen tegen milieubelasting

Hedendaagse kwekers zijn zuinig met water, spuiten minder chemische middelen en denken na over duurzaam materiaal en goede arbeidsomstandigheden. Binnenkort hoopt Kwekerij de Zuidplas naast zuivere CO2, ook warme te ontvangen vanuit de Botlek. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een beter milieu en aanzien ten opzichte van de sierteeltsector.

Duurzame oplossingen

Kwaliteit, service en duurzaamheid zijn onmisbare onderdelen in het algehele productieproces binnen de keten. Deze pijlers komen terug op de werkvloer, in het bedrijfsbeleid, in de kas bij Kwekerij de Zuidplas en het nieuwe collectief Summit Gerbera. Op het gebied van energieneutraal ondernemen wordt continu gezocht naar nieuwe, duurzame oplossingen en verbeteringen. Ook in onze sector.

Vragen over duurzaam ondernemen?

« Back

Scroll to top