The latest news about Zuidplas.

« Back

Duurzaam, marktgericht en sociaal ondernemen

“Duurzaam,-marktgericht-en-sociaal-ondernemen”1.jpg22 Feb

Teeltbedrijven in Nederland moeten aan een groeiend aantal overheidsregels voldoen. De MPS-Groep faciliteert tuinbouwondernemers in hun ambitie milieuneutraal, met respect voor mens en natuur te werken en in de toekomst zelfs natuurwaarde toe te voegen. Het afgeven van bepaalde certificeringen maakt kwaliteit en duurzaamheid transparant, meetbaar en aantoonbaar binnen de industrie. Kwekerij de Zuidplas erkent de meerwaarde van bewust(er) ondernemen.

Aantoonbare duurzame bedrijfsvoering

Het MPS-ABC certificaat is een unieke, wereldwijde standaard en werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Er zijn drie verschillende niveaus: MPS-A, MPS-B en MPS-C. Waarvan de MPS-A het hoogst scoort op milieuvriendelijkheid. Met het behalen van dit certificaat worden milieuprestaties transparanter. MPS-ABC is de eerste stap op weg naar een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Kwekerij de Zuidplas heeft een MPS-A certificaat.

In onze bedrijfsvoering houden we rekening met onze leefomgeving, medewerkers en het milieu.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

Eisen voor traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne

Het erkende MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren en ligt in het verlengde van een duurzame bedrijfsvoering. Er wordt onder andere gecontroleerd op de apparatuur en hoe een bedrijf met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaat.

Internationale gedragscode

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Zij worden steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Het MPS-Socially Qualified (MPS-SQ) certificaat helpt bedrijven met inzicht en transparantie van de sociale aspecten van de gehanteerde bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het aantal BHV-‘ers binnen de organisatie, en wie er in het bezit is van een spuitlicentie.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

« Back

Scroll to top