The latest news about Zuidplas.

« Back

Groeiend collectief verduurzaamt het Oostland

“Groeiend-collectief-verduurzaamt-het-Oostland”1.jpg22 Mar

Kwekerij de Zuidplas heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door samenwerkingen aan te gaan met initiatieven en bedrijven, maar ook met de kwekers uit de buurt, wordt duurzaam ondernemen een hecht collectief. Duurzaam kweken betekent niet alleen milieuvriendelijk kweken, maar ook ondernemen met aandacht voor de maatschappij en de medewerkers. Er is een gezonde balans in sociaal en groen ondernemen binnen de kwekerij.

Verantwoord kweken en verhandelen

In steeds meer sectoren is duurzaam en verantwoord ondernemen een belangrijke factor.  Ook de sierteeltsector legt de lat steeds hoger op het gebied van duurzaamheid. Deels opgelegd vanuit de huidige wet- en regelgeving en deels vanuit noodzaak. Kwekers zijn zuinig met water, spuiten minder chemische middelen en denken na over duurzaam materiaal en goede arbeidsomstandigheden.

Door middel van slimme samenwerkingen, hulpmiddelen en innovaties bijdragen aan een beter milieu en leefomgeving van planten en mensen.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

Euro 6 motor

Duurzaam ondernemen gebeurt ook op het gebied van mobiliteit. De Europese emissiestandaard is de emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie van kracht is. Voertuigen mogen steeds minder schadelijke stoffen in het milieu uitstoten. Motoren met het Euro 6-label stoten 80 procent minder stikstof uit. Kwekerij de Zuidplas heeft geïnvesteerd in de schonere Euro 6 motoren.

Verantwoordelijkheid nemen

De aandacht voor duurzaamheid gaat niet meer weg en heeft betrekking op alle sectoren. Organisaties zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen en veranderingen moeten doorvoeren. Het optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsvoering is een eerste stap. Kwekerij de Zuidplas gaat verder met slimme samenwerkingen en innovatieve oplossingen.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

« Back

Scroll to top