The latest news about Zuidplas.

« Back

Restafval omzetten in warmte voor de kas

“Restafval-omzetten-in-warmte-voor-de-kas”1.jpg12 Jul

Binnenkort hoopt Kwekerij de Zuidplas naast zuivere CO2, ook warme te ontvangen vanuit de Botlek. Die warmte wordt opgeslagen in een grote buffertank op locatie. Het warme restwater vanuit de Botlek vindt normaliter de weg richting zee, echter komt daar binnenkort verandering in. Kwekerijen als de Zuidplas stellen zich op als collectief richting de industrie, waarmee de warme een nieuwe bestemming krijgt: de kassen in het West- en Oostland.

Het klimaat in Nederland is erg wisselvallig. Soms wordt de kas voorzien van extra warmte uit opgeslagen units, maar in de zomer is dit niet nodig. Deze warmte is net als de CO2 restafval vanuit de Botlek. In de nabije toekomst moet een pijpleiding ervoor zorgen dat de warmte gemakkelijk van A naar B wordt getransporteerd. Het is een wisselwerking tussen de industrie en o.a. de sierteeltsector.

Het overschot aan warmte in de Botlek wordt binnenkort opgevangen door actieve bedrijven in diverse glastuinbouwgebieden in Nederland.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

Nederlands klimaat

Gezamenlijk ideeën aanbrengen en gezamenlijk profiteren, zonder schadelijke impact op het milieu. Fabrieken hebben bijna altijd teveel warmte over. Inmiddels worden woonhuizen al – bijvoorbeeld door De Warmterotonde in Zuid-Holland – voorzien van warmte het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Binnenkort wordt ook Kwekerij de Zuidplas voorzien van warmte uit de Botlek.

Besparing op energie

De lampen in de kas hoeven niet altijd aan, zeker niet in de zomer. De opgeslagen warmte kan op andere momenten weer gebruikt worden of gaat terug naar de industrie. Wanneer er overdag te veel warmte vrijkomt, kan deze opgeslagen worden en eventueel in de avond weer toegevoegd worden aan de kas voor een optimale productie. Op het gebied van energieneutraal ondernemen wordt continu gezocht naar nieuwe, duurzame oplossingen en verbeteringen. Ook in onze sector.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

« Back

Scroll to top