The latest news about Zuidplas.

« Back

Bewust omgaan met (afval)water binnen de kwekerij

“Bewust omgaan met (afval)water binnen de kwekerij”  -1.jpg01 Nov

De afvalwaterstroom van de kwekerij is zeer minimaal en is continu in beweging om het proces te optimaliseren en nog duurzamer te maken. Afvalwater werd voorheen in het riool geloosd, maar wordt vandaag de dag omgezet naar 100%  herbruikbaar voedingswater voor de gerbera’s. In silo’s buiten de kas wordt het afvalwater opgevangen en ontsmet via UV straling en verhitting: een bijzonder efficiënte manier van waterrecycling. Wederom een duurzame investering.

Nieuwe wet- en regelgeving

Veertig jaar geleden, toen vader Weerheim de gerberakwekerij begon, was het nog heel normaal om het afvalwater in de nabijgelegen sloot te storten. In de jaren erna was het riool een goede en legale optie. Tegenwoordig zijn er strengere regels van toepassing op het lozen van afvalwater. Kwekerij de Zuidplas koos voor het recyclen van afvalwater ten behoeve van (nieuw) voedingswater.

Met een relatief lage investering kan afvalwater worden opgevangen, opgeslagen en ontsmet. Na het reinigingsproces is het afvalwater weer prima toepasbaar als voedingswater.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

Milieubesparende oplossing

Het water in de silo’s op het buitenterrein heeft in eerste instantie een te hoge concentratie meststoffen. Dit afvalwater wordt vermengd met schoon water om de juiste samenstelling en balans te vinden voor gezond voedingswater voor de gerbera’s. Kwekerij de Zuidplas bespaart op deze manier niet alleen kosten, maar beperkt ook de uitstoot met betrekking tot het milieu.

Recyclen op eigen terrein

De gerbera’s hebben de juiste samenstelling voeding nodig om te groeien en de productie hoog te houden: water in combinatie met meststof. Onderaan de streep blijft er afvalwater over wat wordt opgevangen in de silo’s. Elke twee weken wordt er een monster genomen van het opgevangen afvalwater. Op die manier wordt gemeten of het water de juiste balans heeft voor voedingswater.

Maak kans op een rondleiding bij Kwekerij de Zuidplas

« Back

Scroll to top